ดูเนื้อหาของเรา

ดูเนื้อหาของเรา

อีควอลลี่ออกแบบทุกบทเรียนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย และยังเพิ่มเนื้อหาให้มีความเข้มขันมากขึ้น โดยได้รับการดูและตรวจสอบคุณภาพจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและโรงเรียนพันธมิตร 
เราใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยที่สุดในการผลิตสื่อการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดจากความสนุกเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ดู ไม่ใช่จากการท่องจำแบบเดิมๆ

parent landing our content
ดูฟีจเจอร์การใช้งาน

ดูฟีจเจอร์การใช้งาน

parent landing classroom
ห้องเรียนออนไลน์และการเรียนรู้ร่วมกัน
ห้องเรียนออนไลน์และการเรียนรู้ร่วมกัน

เด็กนักเรียนสามารถเรียนกับเพื่อนนักเรียนหรือเรียนกับติวเตอร์คุณภาพทั่วประเทศได้จากที่บ้าน ผ่านในห้องเรียนออนไลน์และเครื่องมือที่ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพเหมือนการนั่งเรียนอยู่ด้วยกัน

parent landing tutoring platform
แพลตฟอร์มเรียนติวเตอร์ออนไลน์
แพลตฟอร์มเรียนติวเตอร์ออนไลน์

ทำให้เรียนติวเตอร์ได้จากที่บ้านผ่านห้องเรียนออนไลน์และกระดานอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวหรือรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ เพื่อแชร์ค่าเรียน โดยสามารถเลือกติวเตอร์คุณภาพจากฐานข้อมูลติวเตอร์ทั่วประเทศไทย

parent landing video library
คลังสื่อการเรียนรู้
คลังสื่อการเรียนรู้

แหล่งสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโออินเตอร์แอคทีฟและแบบแอนนิเมชั่น ซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับทุกชั้นเรียนและทุกรายวิชา

parent landing instant homework
โฮมเวิร์ค บ๊อกซ์
โฮมเวิร์ค บ๊อกซ์

เพื่อให้ทุกคำถามเรื่องเรียนได้คำตอบอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นระหว่างทำการบ้านหรือช่วงเตรียมตัวสอบ นักเรียนสามารถส่งข้อความหรือรูปภาพคำถามผ่านทางแชทเพื่อขอคำอธิบายและได้คำตอบเพียงไม่กี่นาที

parent landing mockup
คลังข้อสอบและแบบฝึกหัด
คลังข้อสอบและแบบฝึกหัด

ฝึกทำแบบทดสอบหรือข้อสอบในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ มีการจับเวลาเหมือนในห้องสอบจริง ทำให้นักเรียนสามารถเตรียมพร้อมสำหรับทุกการสอบแข่งขันและได้ผลลัพท์ที่ดีขึ้น

parent landing student forum
ฟอรั่มเรื่องเรียน
ฟอรั่มเรื่องเรียน

ที่นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนไอเดีย ถามคำถาม หรือพูดคุยแบ่งปันเคล็ดลับการเรียนกับเพื่อนนักเรียนทั่วประเทศ