ดูผลลัพธ์จากการเรียนกับอีควอลลี่
ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้
เนื้อหาของอีควอลลี่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ จากการใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน และด้วยวิดีโอที่สั้นกระชับและเป็นแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับข้อมูลของเด็กได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งยังมีแบบทดสอบรูปแบบต่างๆ ที่ทดสอบความเข้าใจของเด็กได้มากกว่าแค่แบบปรนัย
83%
จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังจากดูวิดีโอ
หลังจากที่ดูวิดีโอของอีควอลลี่แล้ว นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถทำคะแนนได้มากขึ้น
65%
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยมีอัตราสูงขึ้น
95%
จำนวนนักเรียนที่ผ่านการสอบหลังจากดูวิดีโอของเรา
หลังจากที่ดูวิดีโอของอีควอลลี่ มีนักเรียนเพียง 5% เท่านั้นที่สอบไม่ผ่าน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนก่อนที่จะดูวิดีโอ ซึ่งมีนักเรียนที่สอบไม่ผ่านถึง 29%
19
times
นักเรียนที่ได้รับเกรด A เพิ่มขึ้น
จากนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีนักเรียน 38 สอบได้เกรดเอหลังจากที่ดูวิดีโอซึ่งคิดเป็น 19 เท่า จากที่ก่อนหน้านี้มีเพียง 2 คนเท่านั้นที่สอบได้เกรด A ก่อนที่นักเรียนได้ดูวิดีโอ
139%
นักเรียนที่ทำคะแนนได้ต่ำสุดก่อนหน้านี้ สามารถทำคะแนนได้ดีขึ้น
นักเรียนที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุด สามารถทำคะแนนได้มากขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ย 139%
ดูเนื้อหาของเรา

เนื้อหาของอีควอลลี่

เนื้อหาทั้งหมดของอีควอลลี่ครบทุกบทเรียนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใช้เรียนในโรงเรียน ดูแลโดยหัวหน้าฝ่ายการศึกษาชาวฟินแลนด์และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมครีเอทีฟของอีควอลลี่ได้สร้างบทเรียนในแบบรูปอินเตอร์แอคทีฟที่ทำให้การเรียนรู้เกิดจากความสนใจและความเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ดู ไม่ใช่จากการท่องจำแบบเดิมๆ

800+
วิดีโอ
เป็นสื่อวิดีโอวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มีเนื้อหาสั้น เข้าใจง่าย และทุกหัวข้อครบตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
800+
แบบฝึกหัด
กว่า 800 แบบทดสอบ ที่ให้เด็กๆ ได้ทดสอบความเข้าใจในแต่ละหัวข้อที่ได้เรียนรู้จากวิดีโอ
5,000+
ข้อสอบ
Automated exam generator & question database with curriculum aligned questions for your child to practice under real conditions
การเรียนการสอนโดยใช้ระบบ AI สำหรับคุณครูและโรงเรียนโดยเฉพาะ
Our algorithm performs learner analytics in the background to ensure that your child gets the best and individualized learning experience there is
ดูฟีจเจอร์การใช้งาน

ฟีจเจอร์การใช้งานสำหรับผู้ปกครอง

parent landing classroom
ห้องเรียนออนไลน์และการเรียนรู้ร่วมกัน
ห้องเรียนออนไลน์และการเรียนรู้ร่วมกัน

ห้องเรียนออนไลน์ที่ทำให้เด็กๆ สามารถสร้างห้องเรียนและจับกลุ่มเพื่อเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ ได้ทั่วประเทศ เหมือนกับได้นั่งเรียนจริงๆ ในห้องเดียวกัน และยังสามารถค้นหาติวเตอร์เพื่อช่วยติวออนไลน์ในกลุ่มได้อีกด้วย

parent landing tutoring platform
แพลตฟอร์มเรียนติวเตอร์ออนไลน์
แพลตฟอร์มเรียนติวเตอร์ออนไลน์

คือแพลตฟอร์มที่ให้เด็กๆ สามารถค้นหาและเลือกติวเตอร์ที่ชอบได้จากทั่วประเทศ ซึ่งดูได้จากประสบการณ์และคะแนนรีวิว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อเพิ่มความเข้าใจหรือเพื่อเตรียมตัวในการสอบ เด็กๆ ก็สามารถเรียนติวเตอร์ออนไลน์ได้จากที่บ้านจากมือถือเพียงเครื่องเดียวโดยไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ ช่วยให้สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลามากขึ้นทั้งสำหรับเด็กๆ และผู้ปกครองเอง

parent landing video library
สื่อวิดีโอการเรียนรู้
สื่อวิดีโอการเรียนรู้

เป็นคลังวิดีโอในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่มีเนื้อหาครบทุกหัวข้อและทุกสาระวิชา ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้เรียนในโรงเรียน

parent landing instant homework
แดชบอร์ดสรุปภาพรวมสำหรับผู้ปกครอง
แดชบอร์ดสรุปภาพรวมสำหรับผู้ปกครอง

ผู้ปกครองสามารถวางแผนจัดการการเรียนของบุตรหลานได้จากแดชบอร์ด พร้อมทั้งสามารถเห็นพัฒนาการการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กทำบนแพลตฟอร์ม

parent landing mockup
คลังข้อสอบและแบบฝึกหัด
คลังข้อสอบและแบบฝึกหัด

ทุกวิดีโอจะมีแบบทดสอบความเข้าใจในแต่ละบท และยังมีคลังข้อสอบให้เด็กๆ ได้ฝึกทำพร้อมทั้งมีการจับเวลาเหมือนในการสอบจริง ใเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับทุกการสอบแข่งขันและได้ผลลัพท์ที่ดีขึ้น

parent landing student forum
ฟอรั่มห้องพูดคุย
ฟอรั่มห้องพูดคุย

เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้โดยเฉพาะ ที่นักเรียนรวมถึงผู้ปกครองและคุณครูทั่วประเทศสามารถเชื่อมต่อกัน เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด ถามและตอบคำถาม หรือหรือพูดคุยแบ่งปันเคล็ดลับการเรียน