ดูเนื้อหาของเรา

เนื้อหาของเรา

อีควอลลี่ออกแบบทุกบทเรียนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย และยังเพิ่มเนื้อหาให้มีความเข้มขันมากขึ้น โดยได้รับการดูและตรวจสอบคุณภาพจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและโรงเรียนพันธมิตร เราใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยที่สุดในการผลิตสื่อการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดจากความสนุกเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ดู ไม่ใช่จากการท่องจำแบบเดิมๆ

teacher landing our content
ดูฟีจเจอร์การใช้งาน

เครื่องมือสำหรับคุณครู

teacher landing mockup
คลังข้อสอบและแบบฝึกหัด
คลังข้อสอบและแบบฝึกหัด

แบบทดสอบและข้อสอบในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟพร้อมเฉลย มีการจับเวลาเหมือนในห้องสอบจริง เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นการสอบกลางภาคหรือปลายภาค

teacher landing level up
เคล็ดลับในการสอนและสื่อการฝึกอบรมต่างๆ
เคล็ดลับในการสอนและสื่อการฝึกอบรมต่างๆ

เพิ่มไอเดียในการสอน รวมถึงเทคนิคดีๆ และสื่อการฝึกอบรมสำหรับคุณครูโดยเฉพาะ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการจัดการชั้นเรียนให้ประสบความสำเร็จในบริบทต่างๆ

teacher landing video library
คลังสื่อการเรียนรู้
คลังสื่อการเรียนรู้

แหล่งสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโออินเตอร์แอคทีฟและแบบแอนนิเมชั่น ซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับทุกชั้นเรียนและทุกรายวิชา

teacher landing homework sheet
คลังการบ้าน
คลังการบ้าน

ประหยัดเวลาไปกับการบ้านและแบบทดสอบต่างๆ พร้อมเฉลย ที่เราได้จัดทำให้คุณครูสามารถเลือกใช้ได้ทันที 

teacher landing teacher corner
มุมคุณครู
มุมคุณครู

เชื่อมต่อกับคุณครูและอาจารย์ทั่วประเทศ เพื่อแบ่งปันสื่อการจัดการเรียนรู้ ขอคำปรึกษา แนะนำ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอนในชั้นเรียน

teacher landing lesson plan
แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการการสอน

เพื่อให้คุณครูได้มีเวลาคิดหาไอเดียใหม่ๆ มาปรับใช้กับชั้นเรียนของตัวเองจากแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนที่เราจัดเตรียมไว้ให้แล้ว