See our content

Nội Dung

Tất cả nội dung giảng dạy của chúng tôi đều tuân theo chương trình giáo dục quốc gia, được phát triển và kiểm định chất lượng bởi những giáo viên hàng đầu cùng sự hợp tác của nhiều trường học đối tác. Đội ngũ sáng tạo của chúng tôi triển khai các nội dung học với sự trợ giúp của các công nghệ tối tân nhất nhằm tạo nên tính tương tác, sự gắn kết và hào hứng chưa từng có. Hãy xem video dưới đây để cảm nhận sự độc đáo của Equalllyy

teacher landing our content
See our features

Các công cụ

teacher landing mockup
Quizzes & mock up exams
Quizzes & mock up exams

Câu hỏi kiểm tra và bài thi thử: Các câu hỏi phong phú và thậm chí cả các bài kiểm tra thử có giới hạn thời gian sẽ giúp sinh viên của bạn chuẩn bị cho các bài thi và kiểm tra giữa kỳ.

teacher landing level up
Teacher best practice and teacher training material
Teacher best practice and teacher training material

Góc giáo viên: kết nối với các giáo viên khác, chia sẻ các tư liệu giảng dạy cũng như tìm kiếm lời khuyên, chia sẻ kinh nghiệm và các biện pháp

 

teacher landing video library
Tutorial video library
Tutorial video library

Thư viện video bài giảng: một thư viện video bài giảng tuân theo chương trình giáo dục chuẩn quốc gia với các video có nội dung phong phú và mang tính tương tác cao dành cho mọi cấp học và mọi môn học

 

teacher landing homework sheet
Ready-made homework sheets
Ready-made homework sheets

Các bài tập về nhà được thiết kế sẵn: tiết kiệm thời gian bằng việc sử dụng các bài tập về nhà cho học viên đã được thiết kế sẵn. Rất nhiều bài tập cùng câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn để lựa chọn

teacher landing teacher corner
Teachers corner
Teachers corner

Kế hoạch bài giảng và các tài liệu giảng dạy được cấu trúc sẵn: tiết kiệm thời gian chuẩn bị và sáng tạo nên những ý tưởng mới với một thư viện không ngừng phát triển gồm các bài giảng và tài liệu giảng dạy được cấu trúc sẵn

teacher landing lesson plan
Lesson plans & pre structured class material
Lesson plans & pre structured class material

Free up preparation time and get new ideas with our constantly growing library of lesson plans and pre-structured class materials